Par AlphaLane

AlphaLane ir auto līzinga un pilna servisa auto līzinga pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina plašu, ar automašīnām saistītu pakalpojumu klāstu un katra klienta vēlmēm atbilstošu auto līzinga risinājumu. Ar AlphaLane klients saņem izdevīgus automašīnas, līzinga un apdrošināšanas piedāvājumus vienā vietā, kas krietni atvieglo auto iegādes procesu, kā arī var saņemt AlphaLane papildus pakalpojumus un palīdzību.

Par AlphaLane klientu var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām interesē auto iegāde un ar to saistītie pakalpojumi. Lai saņemtu precīzāku informāciju un/vai auto līzinga piedāvājumu, sazinieties ar mums pa tālruni 677 677 60, vai e-pastu: info@alphalane.lv.

AlphaLane piedāvā ērtu un vienkāršu procesu auto iegādei līzingā, kā arī pakalpojumus, kas palīdz klientiem izvērtēt dažādu automašīnu izmaksas, izvēlēties automašīnu, nokārtot ar auto iegādi saistītās un citas formalitātes. Papildus informācijai skatīt sadaļu “Kā tas notiek”! Ar AlphaLane – auto piedāvājums, auto līzings un apdrošināšana – vienkāršs process un vienā vietā.

AlphaLane klienta interesēs veic aprēķinu ne tikai automašīnas līzinga maksājumam, bet arī automašīnas reālās uzturēšanas izmaksas noteiktā periodā un atbilstoši klienta nobraukuma apjomam, tādējādi palīdzot izprast un salīdzināt dažādu automašīnu patiesās uzturēšanas izmaksas.

Par AlphaLane līzingu

Izmantojot AlphaLane pakalpojumus, var iegādāties gan jaunas, gan lietotas automašīnas. Galvenais līzinga nosacījums – līzinga perioda beigās automašīnas vecums nevar pārsniegt 10 gadus.

Minimālais līguma termiņš ir 6 mēneši, bet maksimālais – 60 mēneši.

Arī tad, ja automašīna tiek iegādāta, izmantojot AlphaLane pakalpojumus, uz automašīnu attiecas pārdevēja, ražotāja vai oficiālā autorizētā pārstāvja garantija.

Visam līguma periodam ir noteikts fiksēts ikmēneša maksājums. Tas var mainīties, ja līguma darbības laikā klients papildina līgumā iekļautos pakalpojumus.

AlphaLane klienti var izpirkt automašīnu lietošanas perioda beigās.

AlphaLane klienti var izpirkt automašīnu pirms līzinga līguma termiņa beigām. Finanšu līzinga gadījumā klients samaksā neizmaksāto automašīnas vērtību, bet operatīvā līzinga gadījumā automašīnas atlikuma vērtību, papildus sedzot ar līguma pārtraukšanu saistītās izmaksas.

Ja līzinga līgums tiek pārtrauks pirms tā paredzētā beigu datuma un automašīnu izpērk klients, klientam ir jāsedz ar līzinga pārtraukšanu saistītos izdevumus līdz 2 mēnešu maksājumu apmēram. Ja automašīna tiek atgriezta AlphaLane, tad līguma pārtraukšanas maksa var sastādīt līdz 30% no atlikušajiem līzinga maksājumiem, ņemot vērā AlphaLane iespējas realizēt automašīnu un tās atlikuma vērtību.

Par pakalpojumiem

AlphaLane pamata pakalpojumu paka iekļauj automašīnas līzingu, apdrošināšanas un AlphaLane administratīvos pakalpojumus – tie atvieglo automašīnas iegādes un lietošanas procesu, un taupa klienta laiku un līdzekļus.

Ar AlphaLane klientam ir iespēja izveidot sev vēlamo auto līzingu, iekļaujot auto līzinga ikmēneša maksājumā dažādus pakalpojumus. Sadaļā “Auto līzings” var atrast pakalpojumus un izmaksas, kas saistītas ar automašīnas uzturēšanu un kuras var iekļaut līzinga ikmēneša maksājumā.

Jebkurā brīdī klients pēc saviem ieskatiem var papildināt līzinga maksājumā iekļautos pakalpojumus saskaņā ar AlphaLane piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Ja automašīnas līzinga maksājumā ir iekļautas automašīnas apkopes un/vai remontdarbi, tad šie attiecīgie pakalpojumi tiks veikti autorizētā servisā.